top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

TRẦN VĂN LƯƠNG

1

Nếu ba em có hỏi

Lòng em đối với tôi,

Cứ thẳng thắn trả lời,

Đừng lôi thôi giải thích:


"Cái anh chàng bị thịt,

Tướng cục mịch ù lì,

Quê mùa chẳng biết chi,

Con khi nào để mắt."


Nếu me em thắc mắc,

Em cứ việc lắc đầu

Thỏ thẻ: "Nước qua cầu,

Hơi đâu mà để ý;


Gia đình mình quyền quý,

Họ địa vị thấp hèn,

Dù cố gắng bon chen,

Chỉ bày thêm cách biệt."


Nếu bạn bè muốn biết,

Hãy tình thiệt bảo ngay:

"Cứ mặc gã ườn thây

Ngày ôm cây đợi thỏ."


Nếu người quen hỏi dọ,

Em cứ tỏ thật lòng

Rằng tôi dẫu đèo bòng,

Chỉ uổng công lặn lội.

2

Nhưng lỡ tôi có hỏi,

Em đừng nói năng chi,

Để tôi mãi ngu si,

Li bì lăn gối lẻ.


Tình gì rồi cũng sẽ

Lặng lẽ lướt trôi qua,

Chỉ còn nỗi xót xa

Trong tim là vĩnh viễn.


Khắp năm châu bốn biển,

Người diễn giải chữ "yêu",

Chỉ nhắm mắt nói liều,

Toàn những điều xưa xửa.


Nào "ba sinh", "hương lửa",

Nào hứa hẹn nhì nhằng,

Chỉ là chuyện lăng nhăng

Đi mò trăng đáy huyệt.


Tình yêu hay thù ghét,

Nào khác biệt, em ơi:

Đồng tiền sấp ngửa rơi,

Một trò chơi khốc liệt!


Cali, 8/2022

bottom of page