top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

TỐNG PHƯỚC KIÊN

1

Bao năm trường lận đận
Theo bước chân anh đi
Em chung vai cực khổ
Không than vãn điều gì


Mặc gió gào sóng vổ
Mặc bảo tố nguy nan
Em tiếp thêm động lực
Để thuyền anh vững vàng


Những tháng ngày tị nạn
Mình chịu nhiều đắng cay
Đi xin lòng từ ái
Trong trại cấm lưu đày

2

Rồi tự do cũng đến
Được vào đất Hoa Kỳ
Bao khó khăn ập tới
Em nước mắt lâm ly


Nhờ ơn trên gia hộ
Nhờ góp sức của em
Mình có đời an lạc
Mãi mãi cảm ơn em


Bây giờ trên tám bó
Vẫn được em chăm lo
Từng miếng ăn giấc ngủ
Đây ơn phúc trời cho.


TPK

Ngày Phụ Nữ 2024


bottom of page