top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

ST

1

Tôi Tổng thống giữa Giáo Đường đổ nát
Như người con tìm về mái nhà xưa
Khói lửa chiến chinh, tội ác chẳng chừa
Dù Thánh địa La Vang, đài Đức Mẹ.
Ngự trên cao, Chúa cũng buồn lặng lẽ
Trời về chiều vắng vẻ, vạc kêu thương
Hồn anh linh dờ dật những đêm trường
Người chiến sĩ quên mình vì Tổ Quốc.
Máu của họ thấm sâu vào mạch đất
Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông
Những người con của nòi giống Lạc Hồng
Đã hòa hợp vào linh hồn đất Việt.

Lời cầu nguyện cho những trang anh kiệt
Mãi nằm đây, trên đất Quảng Trị này

2

Và những người đang chiến đấu hăng say
Xin nhận lấy lời con đang cầu khấn.

Đến với Chúa, tôi mang vòng tang trắng
Của trẻ thơ và goá phụ khóc chồng…
Cùng đồng bào chạy giặc khắp non sông
Nếu trừng phạt, Martino tôi xin gánh chịu.


     P/s:

      Bài thơ trên là của Martino Nguyễn văn Thiệu.
      Một lần ra tận chiến trường Quảng Trị khốc liệt,

      Tổng Thống đã đến Nhà Thờ La Vang đổ nát để 

      cầu nguyện. Sau đó, Tổng thống đã viết vào quyển

      nhật ký của Ngài bài thơ trên.


     Nguồn: Fb Yến Ngọc Hải Âu

bottom of page