top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

CỰU ĐẠI ÚY CSQG TRẦN VĂN CHÍNH

1

Một lần con đến với Cha

Mùa đông 76, đường ra lưu đầy

Chiếc Hồng Hà, than bụi bay

Như niềm đau cứ đọng hoài trên mi

Yêu thương, Cha có tội gì ?

Chính con đã biết lỗi nầy do con

Chính con, trách nhiệm không tròn

Đắm trong hoan lạc, cố bon chen đời

2

Cũng biết khóc, cũng tập cười

Cũng khoe áo mão, cũng lời dối gian

Ngờ đâu, rã giấc mộng vàng

Mà dư vị đắng lại còn cay thêm

Buồn thay, hạnh phúc con tìm!

Còn Cha "Hy vọng" vươn lên tràn đầy

Một lần gặp gỡ bèo mây

Hoa đời nở rộ nẻo ngay đàng lành.


(14/11/1996)

(Kính tặng Cố TGM Nguyễn Văn Thuận

và quý bạn cùng chung chuyến lưu đầy)

bottom of page