top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

NGUYỄN VĂN A

1

Đâu phải Kinh Kha sang sông Dịch,

Một đi để không hẹn ngày về?

Sáng ấy sương mờ giăng phủ kín,

Bên bến đưa người. Ai "tái tê"?


Ta đây cũng được Người đưa tiễn,

Không thấy bùi ngùi. Chỉ thấy vui.

Phi trường huyên náo. Lòng xao xuyến.

Chốc lát nữa thôi. Cách chia rồi.

2

Mới đó hai mươi năm quá nửa.

Nơi nầy hiu quạnh giữ chân ai?

Chẳng mang "sứ mạng đền Ơn Chúa".

Ngày tháng lưu vong vẫn miệt mài.


Mỗi năm thời khắc của Tháng Tư.

Hồn người lữ thứ cũng "dật dờ".

Khôn nguôi được nỗi niềm u uất.

Giữ mãi trong lòng một Tháng Tư.

bottom of page