top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

VÕ NGỌC MAI (K3)

1

Mẹ ơi! Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia!

Con biết Mẹ từ nơi Lê văn Duyệt,

Rồi chuyển về Tăng Nhơn Phú đồi cao,

Đào tạo, dạy dỗ dắt con vào đời.

“Rằng luôn nhớ, phải chu toàn nhiệm vụ

Góp sức mình quyết bảo vệ quê hương

An ninh trật tự, gìn giữ hậu phương!”

Cùng phận số nổi trôi theo vận nước,

2

Bị bức tử bởi giặc cộng bạo tàn.

Từ khi Mẹ mất, chúng con tan hàng,

Chịu bao gian khổ, cơ hàn lầm than.

Thằng vào ngục thất, đứa bị chết oan.

Giờ đây phiêu bạt khắp nơi xứ người…

Nhớ Mẹ chúng con gọi nhau cùng về!

Chúc mừng Sinh Nhựt tuổi tròn năm mươi.


(Trích trong ĐS Đa Năng Kỷ Niệm 50 Năm

HVCSQG (2016)

bottom of page