top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

TRẦN ĐĂNG KHOA

1

Mấy mươi năm mãi miết

Bươn chải, theo với đời

Phần oanh đã hết rồi

Nay chỉ còn phần liệt


Biết răng là hơn thiệt

Danh vọng - cái phù vân

Của cải - cái ngoài thân

Không có chi phải xoắn!


Giàu sang ngày ba bận

Nhà rộng, một chỗ nằm

Ăn được mới là xong

Ngủ ngon là đán sống


Ham chi nhà to, rộng

Quét dọn phải thuê người

Lắm của mà ốm đau

Ăn món chi cũng chán


Đừng chi ly,m tính toán

Đừng ôm oán, chuốc hờn

Đừng so sánh thiệt hơn

Sống vô tư, đơn giản


Ông trời đã phân phát

Nỏ cho ai mười phần

Có người khỏe - ngu đần

Có người giàu - đoản thọ


Nên quý cái mình có

Đừng mơ tưởng đâu đâu

Thêm thất vọng, thêm sầu

Phải biết buông, biết bỏ


Vui với cái mình có

Bỏ hết cái viễn vông

Khi khỏe thì nằm dọc

Nhọc thì cứ nằm ngang


Họ giàu, họ chơi sang

Mình nghèo, mình tiết kiệm

Thích bơi thì xuống biển

Thích trèo thì lên non


2

Răng tốt, đồ cứng, giòn

Răng yếu ta ăn súp

Sức khỏe là số một

Phải cố gắng chăm lo


Tuổi cao như đồ cổ

Rệu rạo theo thời gian

Đừng than thở phàn nàn

Tiểu đường hay huyết áp...


Bao nhiêu chuyện phức tạp

Chung sống với nó mà

Thế mới là tuổi già

Có chi mà phải chấp


Bạn bè kêu tụ tập

Thì cứ đến, ngại chi

Đừng thua được, so bì

Cho tâm hồn thư thái


Cả đời vì con cháu

Nay để chúng tự lo

Cuộc sống sẽ dạy cho

Đúng, sai và phải trái


Sức đâu mà lo mãi

Khi ví dẹp, lưng còng

Báo hiếu - chớ chờ mong

Cứ ung dung tự tại


Chẳng ai sống được mãi

Quy luật của muôn đời

Khi hết cuộc dạo chơi

Thì ra đi thanh thản


Mỗi năm vài ba bận

Về ngắm gà, ngửi hương

Ngẫm lại chuyện đoạn trường

Không có chi hối hận

bottom of page