top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

PHIẾN NGUYỄN

1

Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa
Những hình ảnh sống mãi trong ta
Những con người giữa trời Tổ Quốc
Màu cờ sắc áo chẳng phôi pha


Từng một thuở an dân giữ nước
Bước đăng trình lý tưởng lung linh
Chống kẻ thù tham tàn bạo ngược
Diệt trừ tội ác xây dựng dân sinh


Đương chính nghĩa hiên ngang tiến bước
Thi hành luật pháp bảo vệ Quê hương
Chiến đấu can trường, trên mọi lãnh vực
Không ngừng ổn định chốn hậu phương


Bao năm trời kiên cường chống giặc
Ngăn chận quân thù trước mặt sau lưng
Một chiến trường mờ mịt biên cương
Bao anh hùng đã hy sinh xương máu

2

Trong quá trình an ninh chiến đấu
Đạt bao thành tích bao chiến công
Bao đồng đội đã hiên ngang nằm xuống
Cho tự do dân chủ sống còn


Nguyễn Văn Long Người cảnh binh tuẫn tiết
Đã thể hiện chí hướng liệt oanh
Cho mình và cả người chung lý tưởng
Một cái chết bi hùng lưu danh


Người Bạn Dân xứng tên thời loạn
Dù nghiệp đời đoạn kết phũ phàng
Giữa gọng kềm nghiệt ngã ngoại bang
Vẫn tự hào vì QUÊ HƯƠNG DÂN TỘC

bottom of page