top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

DUY VĂN HÀ ĐÌNH HUY - TRANSLATION BY THANH THANH

Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến

Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen

Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm

Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa


Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa

Sẽ ngắn dần và lệ ứa quanh thân

Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình

Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc


Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt

Hay ngây thơ, khờ dại cũng vì yêu?

Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều

Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng


Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn

Hay sẽ cháy cả đời bởi một tình yêu

Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều

Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu: vô nghĩa...

Duy Văn Hà Đình Huy

There have been many a time my candle I admire

That flares brightly in the night darkness to get afire.

Its wick is so slender, its trunk so tender

But it still lights up its own heart a flame to render.


Though through time, the candle itself is no more,

Shortening, tears running round its body, but no sore.

It still burns, burns itself, continues to blaze

For the flame's sake without regret to be ablaze.


Isn't it that because of loving too much, vehemently,

Or being naive, credulous owing to love evidently,

Even aware of agony, it still has to weep to behove

So it keeps volunteering to burn out for love.


In spite of burning only once, a very short time,

Or all its life being burnt only because of love prime,

It still does love, though much ill experience brought,

For, if not, if life lacks love, life will mean naught.

Translation by Thanh-Thanh

bottom of page