top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

NGUYỄN KINH BẮC

* Tặng Nhỏ Mít Ướt


1

Cảm ơn cô bé, làm tôi nhớ

Cả một trời xưa bỗng hiện về

Nơi đã xông pha vào khói lửa

Để rồi mất nước mới thương quê

Tôi đi chinh chiến, đi chinh chiến

Chân đã in trên những nẻo đường

Đâu chỉ quê nhà nơi đất Bắc

Mà Bình Dương đấy, cũng quê hương !

Tôi thương chi lạ từng thôn xóm

Rất đỗi thân quen tự thiếu thời

Vườn nhãn Lái Thiêu đơm trĩu trái

Hương sầu riêng lịm ở bờ môi

Những buổi tan trường, qua phố Búng

Lặng nhìn theo vạt áo ai bay2

Tôi xưa cũng một thời đi học

Lòng vấn vương sao những lúc này

Đơn vị hành quân trên Phú Giáo

Đêm về, pháo địch dội cầm canh

Tôi - anh lính trẻ -  còn măng sữa

Đánh trận mà mơ gái thị thành

Tân Hưng, Bố Lá, Cầu Sông Bé

Kỉnh Nhượng, Bàu Ao, Suối Nước Vàng

Đồng đội hôm qua vừa ngã xuống

Theo dòng lịch sử giở sang trang

Tôi quên sao được, Bình Dương ạ !

Như nước ra khơi vẫn nhớ nguồn

Kỷ niệm đã hòa trong máu thịt

Cho dòng tâm sự mãi trào tuôn

bottom of page