top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

CAN TRƯỜNG

1

Nước đã mất, là ta mất cả

Mất gia đình, mất cả đời ta

Xuân tàn, Thu mãn, Ðông qua

Khi nhìn cảnh cũ lòng ta cảm buồn

Quảng Trị đó, Cổ Loa thành cũ

Xác giặc thù, của lũ cộng nô

Dã tâm tham vọng điên rồ

Kéo quân vào đó làm mồ chôn thân

Quên sao được Mậu Thân năm cũ

Giờ thiêng liêng của cả dân ta

Ðèn nhang mừng rước Ông Bà

Pháo xuân rộn nổ, nhà nhà đón xuân

Thừa cơ hội tấn công ồ ạt

Ðem xe tăng, đại pháo bắn càn

Xua quân vào chiếm xóm làng

Ra tay đao phủ, máu loang ngập đường

Nhớ đến tết Mậu-Thân xứ Huế

Năm ngàn người, kể cả gái trai

Bởi quân giải-phóng ra tay

Thực thi tứ diệt là đây đồng bào

Chúng giết sạch, trí phú địa hào

Không cần tìm hiểu kẻ nào đáng tha

Dù cho con nít đàn bà

Càng nhiều càng tốt,”Thằng cha già mừng”

Ðâu có được, nầy quân cướp nước

Dân Miền Nam cương quyết đánh tan

Dạy cho bè lũ tham tàn

Cho phường vô loại, sói lang thấm đòn

Vì bại trận, già Hồ phải chềt

Chết cho vừa tội ác gian manh

Chúng gây nên cảnh chiến tranh

Gieo bao thảm họa, anh em hận thù

Tuy đã chết, xác thân còn đó

Ðể phơi bày bộ mặt hôi tanh

Nào ai mà chẳng biết danh

Cái tên bán nước đổi danh mấy lần

Nguyễn Ái Quốc, Tất Thành cũng hắn

Nào Anh Ba, Chú Bảy, Cu-ly

Bồi bàn, bồi bếp trốn đi

Theo phường cướp nước, theo Tây khác nào

Cũng ra mặt, anh-hùng hào-kiệt

Cũng tự xưng ái- quốc ái- quần

Mang về chủ-nghĩa bất nhân

Vô thần vô đạo, vô ân vô nghì

2

Chúng phá sạch đền thờ, chùa miếu

Chúng bày trò đấu tố ông cha

Dẹp nơi thờ cúng ông bà

Liên Xô, Trung Quốc mới là anh em

Vì bọn chúng là phường phản bội

Ăn của dân, rồi phản lại dân

Quên câu cốt nhục đồng bào

Con Hồng cháu Lạc, dạt dào tình thâm

Nước tuy mất, lòng ta chưa mất

Mối hận thù cao ngất tần mây

Bao năm phiêu bạt đó đây

Quyết tâm rèn luyện chờ ngày phục quan

Nay đúng lúc thời cơ đã đến

Trong nội tình của đảng rối ren

Nửa theo Tàu cộng quan thầy

Nửa theo đổi mới họp thời trào lưu

Ðại đa số tham quan ô-lại

Cướp của dân đục khoét nhà kho

Dân nghèo cơm chẳng đủ no

Cán binh, cán bộ nhà to bạc nhiều

Dân căm phẩn oán-hờn chồng chất

Ðang chờ ngày lật đổ chúng đây

Muôn phương ta hãy tiếp tay

Bên trong chủ động bên ngoài hậu-phương

Số cán bộ, cán binh bất mãn

Thuyết phục về bỏ đảng theo ta

Hỡi ai tư tưởng Quốc Gia

Lập-trường chống cộng thấy xa hiểu nhiều

Hãy đoàn kết muôn người như một

Hãy đắng đo việc trước, việc sau

Mưu mô kế hoạch thâm sâu

Việc quân, việc nước trứơc sau phải nhuần

Phải cứu nước, còn hơn cứu hỏa

Nếu nước còn là cả dân còn

Dân còn là nước sẽ còn

Còn dân, còn nước là còn chúng ta

Xuân nầy, ta vẫn ở xa

Một vài xuân nữa chúng ta sẽ về

Về quê thăm lại xớm làng

Thăm ngôi nhà cũ, thăm hàng trúc xanh

Thăm đồng ruộng bao la bát ngát

Thăm bà con cô bác hằng mong

Bao năm thất quốc lưu vong

Mong ngày sum họp thỏa lòng ước mơ

bottom of page