top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

TUẤN TT

1

Sài-gòn cũ bây giờ ra sao nhỉ …?

Đã thật lâu tôi chẳng dịp về thăm

Đèn phố phường vẫn ngọn xanh ngon đỏ…?

Vẫn như xưa một thuở chốn yên bình…?


Sài-gòn đó biết bao là kỷ niệm

Thương một thời một thuở mới lớn lên

Mới phút chốc bây giờ tôi mất hết

Đã mờ phai sau một cuộc đổi đời…


Sài-gòn cũ bây giờ thương da diết

Mấy mươi năm tôi làm kẻ tha phương

Trong chớp mắt nửa đời người viễn xứ

Nhưng vẫn yêu thương bóng cũ Sài-gòn

2

Sài-gòn cũ bây giờ nhiều thay đổi…?

Thế sự buồn toan xoá dấu tên em

Người ngày ấy bây giờ nơi đất khách

Nhưng không sao vẫn thương nhớ Sài-gòn


Sài-gòn hỡi bao năm tôi biền biệt

Ước một ngày tôi lại trở về thăm

Lần chốn cũ … tìm người xưa còn mất

Dẫu bạc đầu … Sài-gòn cũ trong tim…


Thuyền Qua Lối Cũ

Apr 25 .2022

bottom of page