top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

TRẦN ĐỨC THẠCH

(Nhà thơ TRẦN ĐỨC THẠCH cựu chiến binh đã tham gia vào cuộc chiến "giải phóng" miền Nam)

1

Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc

Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu?

Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu!

Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn...

Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến

Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh

Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình!

Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác

Thế hệ chúng tôi hoàn toàn lầm lạc

Quên dân tộc mình - theo chủ nghĩa Mác LêNin

Bệnh hoạn tư duy méo mó cách nhìn

Gieo thù hận trong lòng con cháu

Thế hệ chúng tôi đổ bao xương máu

Chẳng ý nghĩa gì khi dân tộc điêu linh2

Chẳng ý nghĩa gì khi đất nước tanh bành

Lãnh thổ giang sơn bị ngoại bang gậm nhắm 

Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm!

Mất chính mình, mang tội ác với tương lai

Gần đất xa trời mới thấy được cái sai!

Không phải thơ mà những lời sám hối ...

Xin ngàn lần, triệu lần chịu tội

Trước băn khoăn đất nước sẽ về đâu???

ĐẤT NƯỚC ĐÃ BỊ TÀU XÂM LĂNG!

ƠN THẰNG HỒ ĐÃ DẮT TOÀN DÂN SỤP HỐ!

TOÀN DÂN VIỆT TRỞ THÀNH NÔ LỆ CHO TÀU!

ÔI ĐAU ĐỚN BIẾT BAO !


Tác giả "SÁM HỐI" Đã bị CSVN bắt ngày 

23/04/2020 ở tuổi 70 với nhiều bịnh của tuổi già.

bottom of page