top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

TUẤN TT

1

Nếu có dịp tôi về thăm quê mẹ

Tấm thân già lặn lội khắp chốn xưa

Để thăm lại những địa danh chiến tích

Nơi máu xương loang đổ chiến tranh buồn


Nếu có dịp về thăm vùng biên ải

Sẽ lần mò tìm mộ cũ bạn xưa

An Lộc địa ngàn đời lưu danh sử

Máu Bình Long tô đậm quốc quân kỳ


Tôi sẽ ghé từng vệ đường hóc núi

Đốt nén nhang truy điệu những anh linh

Dân chạy loạn hòa chung dòng máu lính

Đã mất đi vì bom đạn vô tình


ôi sẽ đến những đường mòn xưa cũ

Khấn nguyện cầu cho đồng đội anh em

Đã nằm đó tháng ngày mồ vô chủ

Bao nhiêu năm thân xác hóa tro bùn

2

Tôi sẽ đến vùng tuyến đầu khổ ải

Nơi một thời từng nếm mật nằm gai

Máu hòa đất đắp hào che mạng sống

Xác xây thành dựng lại ngọn cờ xưa


Nếu có dịp tôi về thăm quê cũ

Bao tháng ngày từ khi bỏ quê hương

Ôm tủi nhục nỗi đau ngày gẫy súng

Hận tha hương ảm đạm tháng Tư Buồn


Bao nỗi nhớ những tủi hờn năm cũ

vẫn còn đây dù cơn lốc thời gian

Ai kẻ thắng … ai là người chiến bại

Câu trả lời … lịch sử sẽ định phân ….

Thuyền Qua Lối Cũ.

Feb 21. 2022

bottom of page