top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

NHÃ NAM

1

Em nhớ anh cùng giày saut áo trận.
Tháng Tư anh không về em đợi mãi đến hôm nay.
Anh ở đâu hay vẫn cứ lưu đày
Trong hồn em đơn độc

Anh có thể đi xa ngày cuối cùng mất nước
Hay là anh nằm xuống ở nơi đâu
Ở chiến trường hay chôn xác biển sâu
Khi cố tình vượt biển

Có thể trong ngày cuối cùng quốc biến
Anh đã không bỏ súng bỏ cờ.
Bỏ bạn bè đồng đội
Anh bắn đến viên đạn cuối cùng và đã hy sinh.

Anh vẫn mãi là người chiến binh
Trong lòng em từ đó.
Tháng Tư anh không về.
Mẹ già mắt đỏ
Khóc sáng khóc chiều, nước mắt đã cạn khô.
Cứ mong anh đang bị đày ải ở các trại tù
Thì cũng có ngày còn gặp mặt

2

Tháng Tư anh không về
Nhà như tang tóc
Em ôm con chờ mãi đến hôm nay
Biết bao mùa mưa gió đổi thay
Em vẫn là em, chờ ngày anh trở lại

Như những lần hành quân xa bao quan tái
Anh chợt về rồi lại ra đi
Anh chợt về chưa ấm đủ những chia ly
Rồi lại xa nhau trong giày saut áo trận

Tháng Tư anh không về
Hay anh đã bỏ mình trong trận tuyến
Hay anh đã ngũ yên với đất mẹ hiền hòa
Giấc ngủ cuối cùng hay anh đã đi xa
Ở cuối trời góc biển

Em vẫn chờ như mỗi năm tháng Tư lại đến
Tóc đã ngã màu, con đã lớn giống như anh
Muốn bước thêm mà cũng không đành
Vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn đâu đó ?
Mỗi buổi chiều em vẫn nhìn sâu cuối ngõ
Cứ tưởng anh về với áo trận giày saut

 
Nhã Nam

(Tran Tim ) April- 2924


bottom of page