top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

NGUYỄN THANH KHIẾT

1

Tao rót cho mầy nửa ly thôi

để nửa kia tế cáo đất trời

tế thiên hạ, tế người cùng giống…

tế tao, tế mầy, tế núi sông


tao nhớ cái ngày ta thua trận

giặc đuổi sau lưng, pháo nổ bầy

một cái poncho gói mầy giữa núi

đất đấp vội vàng lộ cả thây


ngày nầy năm đó mầy chết trận

năm đó ngày nầy – tao kẻ thua

nát áo về thành – thành đã mất

nhục rửa làm dơ mấy cảnh chùa


Uống đi mầy uống nửa ly thôi

chia với tao những đắng cay nầy

mấy mươi năm – cái đời cơm áo

tao sống còn – nửa tỉnh nửa say


chỉ tội thân mầy nằm ở đây

mả lệch mồ xiêu đã bao ngày

tấm bia vỏn vẹn hai cây chéo

nợ nước thù nhà trả hai tay

2

Thì cứ nằm đây như lúc xưa

mặc núi, mặc rừng, mặc gió mưa

mặc nước, mặc non thay tên chủ

mặc cho trăm họ sống như thừa


tao rót thêm mầy nửa ly sau

rải nửa ly nói với núi rừng

bên mồ người trẻ – xưa chết trận

bạn cũ về thăm dòng lệ rưng


Mai mốt nầy nếu có cơ may

tao đưa mầy lên chỗ gần mây

có biển xanh gió lùa vách đá

mặt trời lên rực rỡ ngày ngày


mầy sẽ thấy bên kia phía biển

đông lắm bạn bè bỏ xứ đi

đứa giống con hoang – xin giữa chợ

thằng như ở chực – chẳng ra gì


thôi kệ – nằm đây giữ dùm tao

một cái giang sơn thấm máu đào

một đời lá cờ vàng ba sọc đỏ

mấy đời vì nó – mấy đời đau


Nguyễn Thanh Khiết

(Để tưởng nhớ tháng tư đen)


bottom of page