top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

PHƯƠNG TRÚC - NHA

1

Anh là công an xâm lăng từ miền Bắc

Tôi là cảnh sát bảo vệ ở miền Nam

Anh mang sao, đảng gọi quân hàm

Tôi mang cấp bậc để diệt trừ tội ác

Anh hận thù tôi vì nghe lời đảng bác

Tôi chỉ làm theo lý tưởng quốc gia

Tôi với anh cùng một màu da

Cùng dòng máu của Rồng Tiên Lạc Việt

Tôi với anh sao tánh tình khác biệt

Anh mang hận thù muốn chém giết chúng tôi

Anh bắt được tôi, chắc đời tôi vĩnh biệt cả hết rồi

Tôi bắt được anh, có chính sách Chiêu Hồi dung thứ

Không trả thù hay nhục hình mắng chửi

Trọng nhân quyền phẩm cách của riêng anh

Dang vòng tay mở rộng chữ ân tình

Cùng dòng máu Việt tôi tận tình giúp đỡ

Anh giết được tôi, lòng anh hớn hở

Anh chết vì tôi, tôi thấy bỡ ngỡ đớn đau

Máu anh tuôn ra, giọt lệ tôi ứa trào

Máu tôi chảy, anh hả hê sung sướng

Anh là anh, tôi là tôi, chúng ta hai chí hướng

Anh đi gieo hận thù, tôi đi ươm hạt giống tình thương

2

Nếu chẳng may gặp nhau trên bãi chiến trường

Súng anh nổ, đạn bay vì thù hận

Súng tôi nổ chỉ vì làm bổn phận

Không hận thù, không giận dữ như anh

Đạn tôi đi để bảo vệ dân lành

Vì dân chủ, tự do và hạnh phúc

Nếu chẳng may vô tình anh ngã gục

Một cành hoa trước mộ tiễn đưa anh

Nếu khốn thay tôi phải hy sanh

Xác tôi sẽ bị anh phanh thây ra từng mảnh

Xét cho kỹ tôi lấy làm kiêu hãnh

Tôi chẳng thù anh mà anh mãi hận tôi

Vượt Trường Sơn anh oán hận cả đất trời

Muốn giết sạch chúng tôi anh cho là “Mỹ Ngụy”

Đảng và bác dạy anh thật kỹ

“Thà giết lầm chớ có thả lầm”

Bọn “Mỹ Ngụy” mà biết chống giặc ngoại xâm

Đánh Trung cộng để bảo toàn cương thổ

Bọn “Mỹ Ngụy” giờ nầy không thấy hổ

Chỉ hổ cho anh là một lũ “Ngụy Trung”

Nói với anh nói mãi khôn cùng

Xin tái bút hãy làm người hùng thức tỉnh.


(San Jose, 17/3/2016)

bottom of page