top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

HÀN THIÊN LƯƠNG - THANH THANH

1

Tết này con không thể về thăm Mẹ

Đường xa xôi cách trở mấy trùng dương

Con nhớ lắm, Mẹ già sầu cô lẻ

Mãi đợi chờ con trẻ biệt quê hương


Con ở đây xứ người đời vắng lạnh

Không pháo hồng, con quên mất Mùa Xuân

Đêm Ba Mươi vẫn ngồi bên khung máy

Bỗng quê nhà hiển hiện nỗi bang khuâng


Kính dâng Mẹ cả lòng con thương nhớ

Nhớ dòng sông nhánh nhỏ chảy quanh nhà

Nhớ lời ru khi con còn tấm bé

Nhớ Mẹ hiền tóc trắng tựa màu hoa


Xin dâng Mẹ tấm lòng con lữ thứ

Cách xa rồi tin nhắn cũng mù tăm

Con vẫn mơ thuyền xưa về bến cũ

Chuyện tương phùng đâu biết đến bao năm


Nỗi niềm đau dày vò đời vong quốc

Con lỡ rồi, từ buổi mất quê hương

Xin tạ lỗi Mẹ Hiền và Non Nước

Xin nguyện cầu Quê Mẹ hết đau thương…


HÀN THIÊN LƯƠNG


2

This New Year I cannot visit Mom;

The road is far away and not easy as a prom.

I miss you so much, old Mother lonely & sad

Forever waiting for child that had left his pad.


I am here in a cold, deserted land

Without fireworks, I forget Spring now bland.

Night Thirty still sitting by the computer frame

A sudden home image emerges, at me to aim.


Dear Mother, I miss you with all my heart,

I miss the small river round our house as a part,

I miss your lullaby when I was a baby,

My gentle Mother with white hair the flowers may be.


I wish to send You all my nostalgic soul.

Far away the messages can't finish their role.

I still dream of old boat returning to old port,

But to how long the reunion has to resort.


This pain torments through my exile stand.

I misdid it since I lost my homeland.

I’m sorry, gentle Mother and dear Nation,

Let's pray to end our Country’s damnation.


Translation by THANH-THANH


bottom of page