top of page
Banner edge
THO 1.png
THO 2.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

PHƯƠNG TRÚC - NHA

1

Thân tù tội lưu đày phương Bắc
Ngó về Nam ruột thắt gan bào
Thương cha nhớ mẹ biết bao
Vợ chồng ly biệt đớn đau vô cùng


Vì mệnh nước vận cùng thời cuộc
Vì đồng minh bỏ cuộc đầu hàng
Làm cho dân chúng lầm than
Miền Nam gãy súng nghiệt oan ngập tràn.


Còn chi nữa giang san gấm vóc
Còn đâu là hòn ngọc Viễn Đông
Ngày xưa con cháu Lạc Hồng
Ngày nay hành hạ không lòng xót thương


Vì cũng bởi chủ trương cộng sản
Vì độc tài bác đảng thi hành
Đày lên tận chốn rừng xanh
Ngày ăn chẳng đủ, không mành chăn đêm.


Ngày đến tối bo bo thay gạo
Cho ngựa ăn, ngựa bảo cho dê
Heo, bò, trâu, chó còn chê
Bỏ đi thì uổng đem nuôi đám tù

2


bottom of page