top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

(Bài do CH PHAN THANH HÒA ST và chuyển)

Nhất Tuấn tên thật là Phạm  Hậu, sinh trưởng tại

Nam Định, quê ngoại và quê nội ở Ninh Bình, di cư 

vào Nam năm 1954.


Ông gia nhập trường Võ bị quốc gia Đà Lạt năm 1955,

khoá XII.


Rồi từ 1966, ông từng làm Quản đốc Đài phát thanh,

Giám đốc Nha nghiên cứu kế hoạch Bộ thông tin, Giám

đốc Nha vô tuyến truyền thanh  và Tổng giám đốc Việt

Nam Thông tấn xã, v.v…


Sau ông định cư ở Seattle,  Hoa Kỳ. Ông được biết đến

nhiều qua những tập thơ  “Truyện chúng mình”  (xuất

bản trong khoảng từ 1959-1964) và những tập truyện

“Đời lính”  (1965).


Trên 50 bài thơ trong “Truyện chúng mình” đã được

phổ nhạc bởi nhiều nhạc sĩ trong khoảng từ 1959-2008.


Ông mất vào khuya Thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021, 

tại thành phố  Bothell,  Washington. Hưởng thọ 86 tuổi. 

Bài thơ Tiễn Một Người của ông  tuy nói về sự ra đi của

một người bạn, nhà thơ Thanh Nam, nhưng cũng  thật là

gần gũi với chúng ta khi phải tiễn đưa một người thân yêu

về bên  kia thế giới.

Gửi theo Thanh Nam


Hôm nay Trời cũng thương ai khóc
Đất khách… ta say tiễn một người
Nước mất, nhà tan… đời tủi nhục
Lò thiêu, huyệt lạnh… thế là thôi!!

Đinh Hùng đang đợi miền tiên cảnh
Kìa… Vũ Hoàng Chương đón bạn rồi
Tao Đàn… thơ lộng tầng mây ấy
Có nhớ Huy Quang khóc sụt sùi?

Có thương anh em, bè bạn cũ:
Đứa ngày lao động nghiến răng cười,
Đứa đêm khắc khoải nơi tù ngục
Mẹ già, vợ dại… con thơ… ôi!!

Nợ trần trả sớm người đi sớm
Phủi tay, thanh thản như mây trôi

Đêm xưa lệ nhỏ trên ly rượu
Khóc hận cười đau tiếng bạc đời

Bẻ kiếm bên trời… tàn sự nghiệp
Đối ẩm nhìn nhau… mình nghẹn lời
Bây giờ kẻ ở, người đi biệt
Như thuyền đuổi sóng vút ra khơi

Như chim quyên trắng… bay mê mải…
Theo ánh sao băng lóe cuối trời!

Mình ta lạc giữa cơn trường mộng
Rượu rót tràn ly thiếu bạn mời

Nhác quanh rặt những trò vân cẩu
Nâng chén trên tay uống ngậm ngùi
Bài thơ lần chót, cho tri kỷ
Gửi gió bay theo tám hướng trời

Mười năm thương nước khô dòng lệ
Trời Đất thay ta khóc một người


Xứ lưu đầy, một đêm mưa tháng 6/85

bottom of page