top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

THUC TRAN

1

- Mày trả lại tao những gì mày giải phóng

Rồi chúng mình, sẽ nói chuyện anh em

Trả lại tao, những năm tháng êm đềm...

Tao đã hưởng, trước ngày mày có mặt


-Trả lại tên, mày một lần cướp mất

Nơi tao sinh ra, tên gọi Sài Gòn,

Cái tên tao thuộc lòng, từ thuở bé con,

Không phải cái tên, dài thòng khó đọc.


- Mày trả tự do, về cho dân tộc

Tự do thờ phượng, tự do yêu thương

Mày trả giáo dân, về với giáo đường

Trả phật tử, về với chùa với tự


- Trả quyền tự do, bán bầu ứng cử

Để dân tao, được kén chọn hiền tài

Trả lại tao, quyền tự quyết tương lai

Quyền hạnh phúc ... tao cho con cho cháu


- Trả trường học, về cho thầy cô giáo

Trả em thơ, về với tuổi hồn nhiên

Trả ánh mắt vui ... trả nụ cười hiền

Về với trẻ ... suốt ba miền đất nước

2

- Trả ngây thơ, về lại miền sơn cước

Trả bao dung, trở lại với đồng bằng

Trả biển, trả đầm, về với ngư dân

Trả nông dân ... ruộng đồng mày cưỡng chế


- Trả tam quyền, về lại cho thể chế

Trả quan tòa, quyền xét xử công minh

Trả luật sư, quyền biện hộ chủ mình

Trả toà án, quyền đứng riêng độc lập


- Trả học sinh, quyền tự do học tập

Không Mao thờ, Các Mác với Lê Nin

Không đảng quang vinh, vô sản, vô tình,

Trả chúng nó, quyền tự do đọc sách.


- Trả người cầm bút, tự do viết lách

Trả mọi người, quyền cất những lời ca

Trả nhạc vàng, về các nẻo đường xa

Để mọi lúc, mọi nhà cùng vui hát ...


- Trả hết cho tao ... những gì tao đã mất

Còn tao ... sẽ trả mày, một thứ đỉnh cao

Sẽ trả mày, cái chủ nghĩa tào lao

Mày dùng nó, đưa dân vào khổ ải


*** Trả hết cho nhau... rồi mình Hòa Giải ***

bottom of page