top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

THUYỀN QUA LỐI CŨ

1

Lúc còn sống tao mày chung chiến địa

Gạo sấy chia đôi hai đứa đã từng ăn

Bi đông nước hai thằng cùng chia uống

Vượt núi rừng từng gian khổ có nhau

Nay lần cuối vác xác mày trả mẹ

Đền công ơn nuôi dưỡng bấy lâu nay

Mày nói gở lúc hai thằng còn sống

Nếu mày đi tao phải vác mày về

Nay vác xác chuyện tao làm lần cuối

Trọn lời thề khi mày ngã tao khiêng

2

Tao buồn lắm vác mày khô dòng lệ

Rồi sau này đơn lẻ chỉ mình tao

Bao nhiêu năm đợi hoài tao vẫn sống

Nỗi ưu sầu vẫn đeo mãi sau lưng

Nhưng tao biết mày chẳng hề oán trách

Trước hay sau tao cũng đến gặp mày

Ngày tao ngã tuổi già nơi xứ lạ

Bạn bè mình giờ bao đứa tiễn đưa

Từng đứa một rồi rơi từng thằng một

Chuyện quá xưa chuyện cũ “Tao Vác Mày”...


Feb-14-2022

bottom of page