top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

LỆ KHANH

1

Thúy-Kiều hương sắc chẳng cần tô,

Tài mệnh trời cao bỡn cợt cô.

Luân lạc bao năm tình vẫn giữ,

Lầu xanh mấy lượt cố vươn, nhô.

Oán ân thanh thỏa ơn Từ-Hải,

Uất ức vương mang hận Tổng Hồ.

Đọc mãi truyện Kiều càng cảm phục,

Nguyễn-Du Thi Bá chữ bao bồ?*

2

Sắc đẹp trời ban khỏi vẽ tô,

Hiếu tình khôn trọn xót thương cô.

Truân chuyên xem nhẹ đời giông bão,

Bèo dạt coi thường phận sóng nhô.

Những muốn nương thân cùng tướng Hải,

Nào hay bị hại bởi tay Hồ.

Xưa nay tài mệnh hằng tương đố,

Tái ngộ Kim lang, phận liễu bồ!


*Cao-Bá-Quát tiên sinh bảo: 

trong thiên hạ có 4 bồ chữ

bottom of page