top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

THA NHÂN - LÂM HOÀI VŨ - THÁI HUY

ĐÁ CŨNG ĐAU THƯƠNG

Vướng sầu uống mãi chẳng vơi sầu

Túy lúy ngất ngư càng thấm đau!

Xẻ nghé thôi rồi! Đành biệt xứ

Tan đàn ơi hỡi! Phải xa nhau!

Ruột gan quặn thắt ruột gan nát

Tâm trí rối bời tâm trí nhàu!

Đá cũng xót thương thân sỏi đá

Ta đương lây lất chốn đâu đâu!?

Tha Nhân


THỜI CƠ ĐÃ TỚI

Lưu vong hoài niệm mãi vương sầu

Bốn sáu năm trường thắt quặn đau!

Nghĩ phút sa cơ đành cách biệt

Mơ ngày chiến thắng vẫn còn nhau

Lập trường kiên định luôn ghi nhớ

Lý tưởng phục hưng chẳng nát nhàu

Xướng họa đôi vần thay súng đạn

Bạo quyền thống trị chẳng lâu đâu!!!

Lâm Hoài Vũ

Sept 03/2021
ĐÁ

Đá cũng đẳng đeo vạn cổ sầu

Đá như ái ấy-gánh thương đau

Đá từ đỉnh núi mong về cội

Đá tuốt rừng sâu muốn có nhau

Đá chẳng cần chi mà đánh bóng

Đá không thể để biến ra nhàu

Đá vươn cao cổ nhìn nhân thế

Đá vẫn trơ gan dẫu sống đâu.

Thái Huy

3/9/21

bottom of page