top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

TOÀN NHƯ - CAO MỴ NHÂN

ĐỒ TỂ ĐÃ CHẾT  (Bài Xướng)


Đồ tể một thời Tết Mậu Thân

Tên ni đang sống đã từ trần

Do mi xứ Huế mầu tang trắng

Chính nó sông Hương ngập máu tanh

Thầy giáo cớ chi thành sát thủ

Giáo sư sao lại hoá vô nhân

Cố đô lệ thảm mùa xuân ấy

Bao dải khăn sô tiếng khóc than.


TOÀN NHƯ

(CA- 26/7/2023)

PHÚT CUỐI CỦA TỘI PHẠM  (Bài Hoạ)


Khăn sô một dải Huế vong thân

Sát thủ thầm mong tạ lỗi trần

Hoàng Phủ Ngọc Tường tàn kiếp hoảng

Thần Kinh Đại Nội đẫm hồn tanh

Sông Hương thủa đó xô tình oán

Núi Ngự thời nay cạn nghĩa nhân

Nửa thế kỷ rồi, chưa nhận tội

Thơ mang chuỗi hận của dân than...


CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Utah  28 - 7 - 2023

bottom of page