top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

NGƯỜI LÍNH UKRAINE - THAO DUC TU - KIM OANH

BÀI CỦA NGƯỜI LÍNH UKRAINE

If I die in a war zone,

box me up and send me home.

Put may medals on my chest,

tell my mom I did my best.

Tell my dad not to bow,

he won't get tension from me now.

Tell my bro to study perfectly,

key of my bike will be his permanently.

Tell my sister not to be upset,

her bro will take a long sleep after sunset.

Tell my nation not to cry,

"because I'm a soldier born to die."


BÀI THƠ CỦA NGƯỜI LÍNH UKRAINE

cảm động làm chạm đáy tim người (phỏng dịch)

Nếu tôi chết trong vùng chiến sự,

hãy đóng hộp quan tài cho tôi và được gửi về nhà.

Đặt huy chương của tôi trên ngực áo,

nói với mẹ tôi là tôi đã làm hết sức đứa con trai

Nói với bố tôi đừng cúi đầu,

ông ấy sẽ không còn buồn lo cho tôi thêm lần nữa

Nói với em trai của tôi nhớ đi học tốt,

chìa khóa xe đạp của tôi gởi lại cho nó đi

Nói với em gái tôi đừng buồn tủi,

sau khi mặt trời lặn không lâu, anh trai của nó sẽ ngủ say

Hãy nói với dân tộc tôi đừng khóc:

"Bởi vì tôi là một người lính, sinh ra để chết cho quê hương!”

Thao Duc Tu (President of Vietnamese Community of Oregon)

thaotvnco@gmail.com
TÂM TƯ NGƯỜI LÍNH TRẬN

Chiến trường dù phải hy sinh
Cổ quan an giấc hồn linh trở về
Huân chương ngực áo thỏa thê
Mẹ ơi, bổn phận vẹn thề non sông
Ba lo lắng trẻ lông bông

Giờ đây con đã thành công rạng ngời
Em trai cố học nên người
Xe anh giữ lấy trọn đời của em
Chị ơi đừng có sầu thêm

Hoàng hôn em chị ngủ yên giấc dài
Xin ngăn dòng lệ hỡi ai
Trận chiến sinh tử thân trai xá gì!

Kim Oanh

Úc Châu 2/3/2022bottom of page