top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

LÂM HOÀI VŨ - HOÀNG DŨNG

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

Cuộc đời gian khổ quá đi thôi !

Đất nước trầm luân luống ngậm ngùi !

Có phải cơ trời chưa chuyển vận ?

Hay là tâm huyết chẳng bừng sôi !

Gông xiềng đã đến từng khu phố ?

Covid lan tràn khắp mọi nơi !

Thống trị bạo quyền gây thảm cảnh !

Bao giờ hạnh phúc nở hoa tươi ??? (*)

Lâm Hoài Vũ

Sept 19/2021

(*) Facebooker Nguyễn Duy Linh ở Bến Tre 

bị bắt với cáo buộc chống Nhà nước.

THƯƠNG CHO NƯỚC VIỆT

Chống dịch ngày nay lạ thiệt thôi,

Gây bao thảm cảnh thật bùi ngùi.

Rêu rao cứu trợ nào đồng đủ

Bắt bớ giam cầm lắm sục sôi.

Dân chúng kêu than tràn vạn nẻo,

Tà quyền chèn ép khắp muôn nơi.

Thương cho nước Việt còn nguy khốn.

Biết đến khi nào Xuân thắm tươi...!

Hoàng Dũng

Sept 19/2021

bottom of page