top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

THANH HOÀNG - LỆ KHANH

Cầu Tràng Tiền sáu vài, mười hai nhịp,

Em qua không kịp. Tội lắm anh ơi!

(Thơ nhân gian)


BÀI XƯỚNG

Cố đô từ thuở xa xưa

Danh lam thắng cảnh làm vừa lòng ai!

Sáng màu nhũ bạc sáu vài

Xinh xinh cầu ghép mười hai nhịp liền

Nổi danh tên đẹp Tràng Tiền

Nối liền phố thị đôi miền thân thương

Bắc qua dòng nước sông Hương

Bức tranh thủy mạc màn sương lững lờ

Vọng buồn tiếng hát hò lơ

Của cô lái nhỏ nên thơ dịu hiền

E ấp vành nón che nghiêng

Má O Đồng Khánh thơm duyên mặn nồng

Hè về đỏ rực phượng hồng

Tràng Tiền ! Biểu tượng cung lòng mến yêu!

Thanh Hoàng

BÀI HỌA

Thần kinh Huế tự ngày xưa,

Tràng Tiền phương tiện chẳng chừa một ai.

Sơn màu nhũ bạc các vài,

Đủ mười hai nhịp khéo tay ghép liền.

Tên gọi là Cầu Tràng Tiền,

Nối tả, hữu ngạn hai miền mến thương.

Nằm ngang trên dải sông Hương,

Bóng soi ánh nước, du dương lập lờ.

Đêm đêm vang tiếng hò lơ,

Của cô gái Huế ngây thơ ngoan hiền.

Sớm chiều nón lá nghiêng nghiêng,

Nữ sinh Đồng Khánh khoe duyên ấm nồng.

Đẹp sao đôi má ửng hồng,

Mặt ngoài e thẹn, trong lòng đã yêu!

Lệ Khanh

bottom of page