top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

NĐT - LK TRẦN BỬU GIAO

BÀI XƯỚNG

Kiếm đã mòn đâu sao cất đi?

Hãy xin mài dũa để phòng khi.

Chém phường cộng ác không do dự,

Diệt bọn gian manh sẵn tức thì.

Đất nước đang chờ đừng ngoảnh mặt,

Cộng đồng vẫn đợi ngại ngần chi.

Bút như gươm dáo, lằn tên đạn,

Giao hảo tình thân bạn cố tri.


NĐT

BÀI HỌA

1- Tạm gác mà thôi, vẫn phải đi,

Kiếm đang sắc bén chỉ chờ khi

Trảm quân mãi quốc mong nhằm lúc,

Trừ lũ xâm lăng ước gặp thì.

Sức dẫu già nua đâu sá kể,

Trí con minh mẫn há sờn chi.

Cũng đem ngòi bút thay gươm súng,

Diệt bọn vô thần, loại bất tri.

2- Diệt bọn vô thần, loại bất tri,

“Đỉnh cao trí tuệ” chẳng ra chi.

Một bầy bán nước ôi ghê tởm,

Cả đảng buôn dân đến thế thì!

Thất đức mọi người đều chán ghét,

Vô tài kẻ địch cũng khinh khi.

Trong ngoài hợp sức vì dân tộc,

Dẹp lũ Sang-Hùng-Dũng-Trọng đi.


LK-TRẦN BỬU GIAO

(Trích trong ĐS ĐA NĂNG Kỷ niệm

50 Năm HVCSQG-2016)

bottom of page