top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

LỆ KHANH - THANH HOÀNG

BÀI XƯỚNG

Bao năm vẫn giữ tấm lòng son,

Quang phục quê hương chí chẳng mòn.

Gian khổ ví như làn gió thoảng,

Hiểm nguy nào sá việc con con.

Vá trời chỉ muốn gìn sông núi,

Lấp biển hằng mong cứu nước non

Ngẫm chuyện ngựa Hồ chim Việt đó,

Tha phương ai nhớ mất hay còn?!

Lệ Khanh

BÀI HỌA

Lòng tự nhủ lòng:"nguyện sắt son",

Lập trường kiên định chẳng hao mòn

Đấu tranh dẫu lắm điều trăn trở

Quyết chí dù nhiều chuyện cỏn con

Sông biển mênh mông, rừng bát ngát

Ruộng đồng mơn mởn, lúa xanh non

Bởi loài ác quỷ phi nhân bản

Xáo thịt, nồi da hận mãi còn!!!

Thanh Hoàng

bottom of page