top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

LÂM HOÀI VŨ - HOÀNG DŨNG

HÃY VÙNG LÊN CỨU QUỐC

Quê hương bất hạnh thế này ư
Xã tắc giang sơn đã nát nhừ
Tàu cộng đưa người sang cướp nước
Việt gian dâng đất hiến cơ đồ.
Tiền nhân lập quốc khai văn hoá
Tàu cộng diệt dòng dựng đặc khu
Phất lá cờ vàng ta đứng dậy
Việt Nam hưng phục sáng ngàn thu

Lâm Hoài Vũ

CÙNG THẮP LÊN NGỌN NẾN

Mấy chục năm rồi vẫn thế ư
Bạn ơi, nợ nước mãi đau nhừ
Tàu man sắt máu, loài gian phỉ
Cộng ngố cuồng ngu, đảng tội đồ.
Tổ quốc mất dần bao biển đảo
Non sông tàn lụi khắp muôn khu
Cùng nhau nhóm lửa hùng trang sử
Dựng lại Cờ Vàng đẹp vạn thu!

Hoàng Dũng

bottom of page