top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

CÓC CHAY - CX

HỎI THĂM

Hỏi thăm Huynh trưởng khỏe hay chưa?
Muốn đến tận nơi, ý mới vừa.
Khổ nỗi tuổi đời nay yếu sức,
Hiềm vì nội lực chẳng như xưa.
Những mong Như Ngã* chân luôn cứng,
Hằng muốn Cóc Xanh* chí mãi thừa.
Rượu sẵn luống chờ ai đối ẩm,
Trăm hồ chắc đủ để mình cưa?!

CÓC CHAY

8-26-2021

* Như Ngã, Cóc Xanh

là 2 bút hiệu của anh NĐT

TRẢ LỜI

Khỏe hẳn thưa rằng chắc vẫn chưa
Cảm ơn biết nói sao cho vừa
Tuổi già chẳng thể như ngày trước
Sức trẻ còn đâu giống lúc xưa
Bữa trước hồn thơ bỗng lỗi nhịp
Hôm nay chữ nghĩa thấy dư thừa
Rượu ngon đối ẩm bạn đừng đợi
Muốn lắm nhưng nào có dám cưa.

CX

27/8/2021

LGT:  Vừa qua anh Nhữ Đình Toán (K1), 

người phụ trách  Trang Nhà HVCSQG-VNCH  

bất ngờ phải vào bệnh viện cấp cứu đã khiến 

nhiều  bạn bè, thân hữu quan  tâm thăm hỏi. 

Một trong những người bạn ấy là  anh 

Trần Bửu Giao K2 đã  gởi những lời HỎI THĂM 

bằng một lá thơ ngắn kèm  theo một bài thơ như  sau:

“Niên huynh Nhữ-Đình-Toán quý mến,
Tình cờ vào CNN (website K1) của Nguyễn-Công-Vinh 

mới hay anh bị bệnh,   Cóc Chay vội gọi 3 lần 

nhưng không ai bắt phone. Vì vậy, xin mượn bài thơ nầy 

như một lời thăm hỏi thật chân tình.
Kính chúc niên huynhh mau khỏe mạnh 

và luôn an bình trong cuộc sống.

bottom of page