top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

TUỆ NGA - LÊ PHƯƠNG LAN

BÀI XƯỚNG

KHOANG ĐẦY

Cách nửa bán cầu đất nước tôi,

Đường về sương tuyết cách ngăn rồi.

Con thuyền ngược gió neo bờ lạ.

Chất một khoang đầy …thương nhớ ơi!

Tuệ Nga

BÀI HỌA

VÌ ĐÂU

Gần nửa đời người xa quê tôi,

Gian ác làm nên vách ngăn rồi.

Đồng bào xử tệ hơn người lạ!

Vì đâu nên nỗi, mẹ Việt ơi!

Lê Phương Lan

bottom of page