top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

LỆ KHANH - TỪ PHONG

BÀI XƯỚNG

Mượn chút văn chương tỏ nỗi lòng,

Hỡi ai còn nghĩ đến non sông?

Mười năm phiêu bạt, đầu phai sắc,

Ngày tháng long đong tuổi chất chồng.

Nếu phải đường đời bằng phẳng cả,

Anh hùng, hào kiệt khác chi không.*

Màn đêm buông xuống ngàn sao rụng,

Thờ thẫn bên song, gửi mấy dòng!

Lệ Khanh

* Ý Thơ: Đặng Dung

BÀI HỌA

Đáng quý làm sao một tấm lòng!

Trở trăn khắc khoải với non sông.

Dù cho tóc đã pha mầu tuyết,

Tuổi thọ ngày thêm mãi chất chồng.

Dân Việt nay còn nhiều thảm họa,

Anh hùng cứu quốc, có hay không?

Tiếc mình nay chẳng còn trai trẻ,

Tâm sự cùng ai, tỏ ít dòng.

Từ Phong

bottom of page