top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

THANH HOÀNG - LỆ KHANH

BÀI XƯỚNG

Nước Việt giờ đây quá nhiễu nhương

Kẻ gian rình rập khốn không lường

Trong nhà đầy dẫy thằng ăn cắp

Ngoài ngõ tràn lan lũ cướp đường

Người bệnh thiếu giường nằm chật chội

Dân oan vô sản sống thê lương

Côn đồ, đạo tặc, hung thần ác

Gieo họa khắp nơi ! Quá thảm thương !!!

Gieo họa khắp nơi ! Quá thảm thương !!!

Tập đoàn Cộng quỷ tạo tai ương

Dép râu, nón cối dơ thôn xóm

Ca cóng, nồi niêu bẩn phố phường

Khẩu hiệu, băng cờ hoen đất Mẹ

Ngôn từ, cử chỉ ố quê hương

Vùng lên ! Lớp trẻ ngồi chung lại

Siết chặt vòng tay diệt bạo cường !!!

Thanh Hoàng

BÀI HỌA

Cộng sản tham tàn tạo nhiễu nhương,

Biết bao thảm họa thật khôn lường.

Biên cương Hán tặc sang nhiều hướng,

Lãnh hải Tàu man đến chật đường.

Bộ đội yếu hèn còn độc ác,

Công an dốt nát lại vô lương.

Giết người, cướp của không nhân tính,

Tám chục năm rồi! Chẳng xót thương!

Tám chục năm rồi! Chẳng xót thương!

Hãy mau rửa sạch mọi tai ương.

Để muôn tiếng hát vang đầu ngõ,

Và vạn lời ca vọng cuối phường.

Trai gái chung lòng gìn Tổ quốc,

Trẻ già góp sức giữ quê hương.

Việt Nam Quang Phục! Ngày tươi sáng,

Hạnh phúc, ấm no sánh liệt cường!!!

Lệ Khanh

bottom of page