top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

LỆ KHANH - THANH HOÀNG

BẠN VỚI TA

Lưu lạc quê người, bạn với ta,

Bao năm hạnh ngộ vẫn chan hòa.

Tình cho êm ái như dòng nhạc,

Nghĩa tặng nồng nàn tợ tiếng ca.

Sánh với Tử-Kỳ đâu đã kém,

So cùng Dương-Lễ vượt hơn xa?

Cầu mong trời độ qua cơn bệnh,

Gặp gỡ hàn huyên, bạn với ta.

Như cánh chim bằng, bạn với ta,

Chung vai quyết giữ nước-non-nhà.

Tuổi đời nào ngại, tâm còn vững,

Tóc bạc nhưng mà trí thấy xa.

Giũ túi kinh luân xoay cuộc thế,

Vung cao bút thép vãn sơn hà.

Mai đây Tổ-Quốc không còn giặc,

Hẹn ước ngày về, bạn với ta.

Lệ Khanh

Mến tặng Thi huynh Thanh-Hoàng

MUÔN THUỞ TÌNH TA

Tạm dung đất khách bạn cùng ta

Tình cảm thân thương vẫn hợp hòa

Ánh mắt dịu hiền êm ái tặng

Vòng tay nồng ấm hỷ hoan ca

Dù nơi góc biển mà không cách

Dẫu ở phương trời cũng chẳng xa

Đa tạ Ơn Trên mình gặp lại

Cung lòng thỏa mãn bạn cùng ta.

Sáng ngời lý tưởng ! Bạn cùng ta

Giữ nước, an dân đẹp mọi nhà

Ác quỷ vong nô thô thiển cận

Hiền nhân tự chủ vọng vang xa

Gươm thần cuốn hút lôi phong, vũ

Kiếm thánh xông pha lộng hải, hà

Quét sạch gian tà phường đạo tặc

Quê nhà tao ngộ bạn cùng ta.

Thanh Hoàng

Mến họa thơ Thi đệ Lệ-Khanh

Quen biết khắp gầm trời

Tri âm nào mấy ai ?

Danh ngôn

bottom of page