top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

PHIẾN NGUYỄN

1

Mùa Đông đã đến lâu rồi
Mà Thu lặng lẽ mãi trôi lững lờ
Mây vương khói toả sương mờ
Nghiêng nghiêng sân nắng lơ thơ lá vàng


Ngẫm như tính bước thời gian
Theo màu cảnh vật Thu tàn nào hay
Dù Đông không gió heo may
Làm sao quên được những ngày cuối năm

2

Tân niên Tết đến sang Xuân
Lâng lâng tâm tưởng rộn ràng niềm vui
Cám ơn Tạo hóa đất Trời
Còn cho ta có những ngừơi tri âm


Mỗi năm dù chỉ một lần
Xoay vần vũ trụ canh tân cuộc đời
Nức lòng cái buổi giao thời
Ước Mong trao hết tình người cho nhau

bottom of page