top of page
Banner edge
LEFT.png

THƠ

VĂN THƠ NHẠC

DUY VĂN HÀ ĐÌNH HUY

1

Ước gì được chút mưa xuân

Nơi quê hương mẹ ngàn trùng xa xôi

Cho con tắm gội tuổi đời

Gợi bao nỗi nhớ một thời hoa niên

Xuân về xứ lạ cô miên

Nỗi lòng viễn khách đảo điên tâm hồn

Tuổi xuân ngấp nghé hoàng hôn

Làm sao còn sức trả hờn quê hương?

2

Đất mẹ rơm rạ còn vương

Cánh đồng lúa chín, con đường vào thôn

Đêm xuân chuông mõ gõ vồn

Câu kinh cầu nguyện chiêu hồn trận vong

Xuân nay quê người long đong

Kiếp con tầm gởi đợi mong ngày về

Xốn xang một sớm nhớ quê

Xuân trên xứ lạ tái tê lòng này!


(Xuân trên đất lạ 2020)

bottom of page