top of page
Banner edge

BS NGUYỄN THƯỢNG VŨ

GIÁO SƯ KHOA HỌC GIA NGUYỄN XUÂN VINH ĐÃ RA ĐI

Thưa các anh chị


Tôi vô cùng đau buồn báo tin với các anh chị và các bạn Không Quân

là Giáo Sư, Khoa Học Gia , Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Cựu Tư Lệnh Không Quân Miền Nam Việt Nam, vừa từ trần ngày hôm nay 7/23/2022  lúc 2.49 PM (cách đây gấn 1 tiếng đồng hồ), hưởng Thượng Thọ 92 tuổi.


GS Nguyễn Xuân Vinh là thầy dậy, đào tạo cả ngàn kỹ sư, giáo sư, học giả, nhân tài từ khắp thế giới, tới thụ huấn Giáo Sư trong trên 30 năm liên tiếp tại Đai Học Michigan, Ann Arbor.


Ngoài ra các sách giáo khoa về Toán Học, Hình Học của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, in tại Việt Nam từ thập niên 50 cũng đã được rất nhiều sĩ tử Viet Nam dùng để học trong nhiều thập niên qua.


Khi mới nhận chức Tư Lệnh Không Quân,  giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh đã thành công tranh đấu cho các anh em,  Hạ Sĩ Quan Không Quân,  huấn luyện về Cơ Khí và Phi Công, đào tạo  trong thập niên 50 tại Pháp và Marrakech (Maroc) - Hạ Sĩ Quan vì  không có bằng Tú Tài - được đồng hóa như các sĩ quan đào tạo tại Salon De Provence hay Hoa Kỳ,  và được mang cấp bậc Sĩ Quan.


Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh là giáo sư Emeritus của Đại Học Michigan và Đại Học Paris về Khoa Học Không Gian. Ông là đại diện chính thức của Hoa Kỳ tại Ủy Ban Khoa Học Không Gian, Liên Hiệp Quốc, trong nhiều năm trời.


Các sách vở. các tiểu thuyết: Ông là tác giả, in bằng Tiếng Việt, nhất là cuốn Đời Phi Công, (giải nhất Văn Chương Miền Nam Việt Nam) đã được in lại 7-8 lần vì rất nhiều  người ham mê đọc, trong nhiều thế hệ  từ thâp niên 50.


Tất cả tiền bán sách trong nhiều thập niên qua, GS Nguyễn Xuân Vinh đều giao cho một Uy Ban phân phát làm học bổng cho các học sinh ưu tú.


GS Nguyễn Xuân Vinh qua đời, Đất Nước mât đi một người con thân yêu, hàng ngàn người mất đi một người Thầy trân quý, gia đình tôi mất đi một người bạn thân, tình như ruột thịt  suốt nửa thế kỷ nay.


Xin các anh chị cầu nguyên cho Linh Hồn Nguyễn Xuân Vinh sớm về yên nghỉ bên gối Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Jesus Christ .Nay Kính


Nguyen Thuong Vu


TCD-L
bottom of page