top of page
Banner edge

LÊ VĂN TÚY

TÌM THÂN NHÂN ĐÃ MẤT TRONG CHIẾN TRANH

Tôi Lê Văn Túy.

Nguyên giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Trước đây đã phát hiện 1 hài cốt gần nhà, có thẻ bài. Và tôi đã cất bốc mai táng chu đáo tại vùng cát Khóm 6, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Vậy ai là thân nhân có tên trên thẻ bài, xin liên lạc với tôi qua số điện thoại: 0914458850.

Xin tiếp tay thông báo rộng rãi, để có kết quả tốt đẹp đến thân nhân người nằm xuống.


TCD-L
bottom of page