top of page
Banner edge

HT HỘI CSQG NSW ÚC CHÂU HUỲNH SONG CHUYỂN

THÔNG BÁO CỦA CĐ NGƯỜI VIỆT TỰ DO NSW & LIÊN BANG ÚC CHÂU

Qua  buổi họp, Ngoại Trưởng Marise Payne đã chia sẻ mối quan hệ gắn bó giữa  bà và Cộng Đồng đồng thời gửi lời hỏi thăm đến Cộng Đồng chúng ta. Thứ  Trưởng David Coleman cũng bày tỏ sự quan tâm đến cộng đồng, nhất là  trong thời gian dại dịch này.


Chúng tôi đã có cơ hội đề cập đến hai vị những vấn đề sau:


•  Buổi họp thường niên Đối Thoại Nhân Quyền giữa Úc và Việt Nam (Human  Rights Dialogue) thường được tổ chức vào tháng 8 tại Canberra hàng năm,  năm nay sẽ không thưc hiên vì Đại dịch Covid  đươc nên phải dời lại và  phải họp qua hệ thống trực tuyến. Bộ Ngoại Giao sẽ thông báo đến CĐ ngày  và giờ của buổi họp để tham dự.


Tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tệ hại sau nhiều năm  có cuộc Đối Thoại, Ngoại Trưởng đã ghi nhận và hứa sẽ tiếp tục quan tâm  hơn về việc này.


•Yêu cầu chính phủ Úc quan tâm hơn và lên  tiếng về những điều khoản như Nhân Quyền, luật lao động, minh bạch tài  chánh trong mối bang giao giữa Úc và Việt Nam qua Hiệp Ước Thương Mại  RCEP,  (Regional Comprehensive Economic Partnership) vì Việt Nam là một  thành viên có sác xuất vi phạm những điều khoàn này rất cao.


•Đề cập đến trường hợp cùa  Ông Châu Văn Khảm và yệu cầu Tòa Lãnh Sự Úc  tại Việt Nam quan tâm hơn vế tình trạng sức khỏe của Ông và yêu cầu  Chính Phủ can thiệp và áp lực CSVN thả tự do cho Ông. Ngoại Trưởng đã  xác nhận là bà đã làm việc này trong quá khứ và sẽ tiếp tục trong tương  lai cho đến khi nào Ông được thả.


•Việc xây dựng Viện Bảo Tàng tại Melbounre cũng được chúng tôi nhắc đến,  và gửi lời tri ân đến chính phủ liên bang đã hứa ủng hộ 5 triệu Úc kim  cho việc xây dựng bảo tàng này.


•Đề cấp đến danh sách những người tỵ nạn cộng sản từ Việt Nam đến bằng  thuyền tới Ashmore Reef và đề nghị chính phủ Úc quan tâm hơn nữa đến  những người tỵ nạn này.


Trân Trọng

Paul Huy Nguyễn

Chủ Tịch CĐNVTD NSW


(Tin do CH Huỳnh Song, HT / Hội CSQG NSW Úc Châu chuyển)TCD-L
bottom of page