top of page
Banner edge

TÒA CÔNG LÝ VN

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA TÒA CÔNG LÝ VN VỀ CÔNG HÀM PHẠM VĂN ĐỒNG

CÁC TỔ CHỨC NGƯỜI VIỆT LÊN TIẾNG VỀ PHÁN QUYẾT PHẠM VĂN ĐỒNG VÀ ĐCSVN PHẢN QUỐC


(Washington, DC, ngày 24 tháng 4 năm 2023) --- Tòa Công Lý Việt Nam, được triệu tập trong hai ngày 3 và 4 tháng Tư năm 2023, tại National Press Club (Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia) ở Washington, DC, đã ra một phán quyết xác định rằng Phạm Văn Đồng phạm tội phản quốc với 63 tội danh và Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho hành động phản quốc này.


Nội dung của phán quyết đã được phổ biến, cho đến nay đã có hơn 1,5 triệu người xem trên các mạng xã hội.


Ngày 24 tháng 5 năm 2023, 36 tổ chức người Việt từ Việt Nam và 5 quốc gia khác đã tham dự trực tuyến một cuộc Hội Nghị Về Phán Quyết Của Tòa Công Lý Việt Nam. Các vị lãnh đạo và đại diện của các tổ chức và đoàn thể đã phát biểu ủng hộ phán quyết và chúc mừng thành quả của Tòa Công Lý Việt Nam.


LS. Trần Minh Nhựt, Luật Sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn - Cựu Dân Biểu Quốc Hội VNCH 1967-1975, tuyên bố Công Hàm 14-9-1958 là hoàn toàn vô giá trị với dân tộc Việt Nam. TS. Nguyễn Quang Nhất Thiên, đại diện cho Viện Việt Nam Dân Chủ, tuyên bố sự thành lập một danh sách Top 50 đảng viên ĐCSVN để xác định những kẻ phải chịu trách nhiệm và cô lập những kẻ phản quốc. Hội nghị cũng đã đặc biệt tri ân các thành viên và nhân chứng của Tòa Công Lý Việt Nam, đặc biệt là sự cố vấn của Sir Geoffrey Nice, QC, cựu công tố viên của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế.


Ông Phan Thanh Châu, đại diện cho Việt Nam Quốc Dân Đảng, kêu gọi “toàn dân Việt Nam hãy hết lòng quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu, phổ biến phán quyết của Tòa Công Lý Việt Nam và đề ra những đề nghị tích cực cho những công việc kế tiếp để cùng nhau đồng tâm hiệp lực đấu tranh giành lại công lý cho dân tộc Việt Nam”. Thay mặt cho Ban Lãnh Đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng, KS. Cao Thái Hải lên tiếng “kêu gọi toàn thể nhân dân đẩy mạnh cuộc tranh đấu cho dân tộc Việt Nam có được tự do, nhân quyền, và tam quyền phân lập”.


Toàn bộ chương trình của hội nghị đã được ghi lại ở đây: https://youtu.be/FQXXl22nu74.


Thay mặt Ban Tổ Chức, BS. Nguyễn Như Phúc đã đề nghị “đồng bào mạnh mẽ tiếp tay giúp phổ biến phán quyết và các tin tức liên quan đến Tòa Công Lý Việt Nam”. Tất cả bằng chứng, phán quyết và các chi tiết liên quan đến Tòa Công Lý Việt Nam bằng tiếng Việt và tiếng Anh đã được đăng trên trang www.vietnamtribunal.com.


TCD-L
bottom of page