top of page
Banner edge

BS NGUYỄN THƯỢNG VŨ

XIN GÓP LỜI CẦU NGUYỆN CHO GS NGUYỄN XUÂN VINH

Theo tin từ BS Nguyễn Thượng Vũ:


Sức khỏe của GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh  bây giờ suy sụp rất nhiều.


Bệnh viện đồng ý là với tình trạng sức khỏe của anh GS Vinh, với tuổi

tác 92 tuổi của anh GS Vinh thì không thể nào  có hy vọng hồi phục được.


Bây giờ bác sĩ điều trị sẽ áp dụng Hospice Care cho anh GS Vinh.


Hospice Care có nghĩa là bác sĩ điều trị sẽ dùng mọi phương tiện để GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh sẽ  thoải mái, không bị đau đớn gì trong thời gian sắp tới mà thôi.


Nguyễn Thượng Vũ


TCD-L
bottom of page