top of page
Banner edge

Chúng  tôi vừa nhận được tin buồn từ Gia Đình Khóa 3 Học Viện CSQG: Cựu SVSQ  Nguyễn Văn Hiền (sinh ngày 04/8/1945), Nguyên Cựu SVSQ K3-HVCSQG phục vụ  tại Bộ Chỉ Huy CSQG Tỉnh Phú Bổn, vừa qua đời ngày 13 tháng 11 năm  2021, tại TP Sarasota, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, hưởng thọ 76 tuổi.

Trước tin buồn này, toàn thể Ban Điều Hành và Ban Kỹ  Thuật trang nhà Học Viện CSQG-VNCH xin chân thành phân ưu củng Bà Qủa  Phụ Nguyễn văn Hiền, Nhũ danh Huỳnh Thị Hứa cùng toàn thể tang quyến và  nguyện cầu cho linh hồn Chiến hữu K3 Nguyễn văn Hiền được đời đời an  nghỉ trên Chốn Thiên Đàng.

RIGHT.png
bottom of page