top of page
Banner edge

Vừa qua, sau khi đã được giải phẫu thông tim thành công, anh Nguyễn Văn Suốt (K1) đã trở về quê ở Mỏ Cày (Bến Tre) để tịnh dưỡng. Mới đây, ngày 26/7, từ Bến Tre, anh Nguyễn Văn Suốt đã gởi đến Ban Đại Diện K1, nhờ  chuyển Lời Tri Ân của anh đến các ân nhân là mạnh thường quân đã trợ  giúp anh cả về tài chánh lẫn tinh thần trong thời gian qua. Dưới đây là  nguyên văn lời tri ân của anh Suốt:


"Hello Anh …….! Kính nhờ anh cho Suốt gửi mấy dòng tâm thư nầy:


LỜI TRI ÂN


Được  sự quan tâm trợ giúp về TINH THẦN và TÀI LỰC, Suốt đã vượt qua được cơn nguy khốn (tai biến mạch máu não) và hiện đang dần dần hồi phục. Suốt  Nguyễn và gia đình thành kính TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN trong đó có ANH CẢ CỦA  NGÀNH, QUÝ NIÊN TRƯỜNG, QUÝ BẰNG HỮU ĐỒNG MÔN (Học Viện CSQG các  khóa...), CÁC BẠN THÂN KHÁC...

THÀNH TÂM KÍNH CHÚC QUÝ ÂN NHÂN VÀ QUÝ QUYẾN: BÌNH AN, KHỎE MẠNH VÀ NHIỀU NHIỀU MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG...

Thành kính TRI ÂN Quý Vị.


Suốt Nguyễn (Bến Tre, ngày 26,/7/2021)"

RIGHT.png
bottom of page