top of page
Banner edge

Tôi có người bạn, Không Quân Trực thăng tại Đà Nẵng ngày xưa tên là Thúy, hiện cư ngụ tại Philadelphia, muốn tìm tin tức của Chiến Hữu CSQG Nguyễn Văn Phú, cấp bậc Đại Úy hoặc Thiếu Tá, phục vụ tại Khối Tư Pháp BTL CSQG Saigon. Nếu quý vị nào có tin tức, xin liên lạc:


Nguyễn Ngọc Tuấn

Email: nguyentuan206@hotmail.com

Cell # 858-442-8053.

Cám ơn quý vị và các bạn.

Nguyễn Ngọc Tuấn


RIGHT.png
bottom of page