top of page
Banner edge

(Little Saigon): Chiều ngày 10/10/2022, một số bạn gồm có các Anh Nguyễn Hữu Thời, Nguyễn Vô Lượng, Huỳnh Vĩnh Hưng và Nhữ Đình Toán (hầu hết là K1-HVCSQG) đã đến thăm NT Phan Trung Chánh tại Pacific Haven Nursing Home Tp Garden Grove. Niên trưởng do tuổi già sức yếu đã bị té (ngã) tại nhà bị thương tại cột sống, sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện, nay được chuyển đến Nursing Home này để chờ hồi phục.


Xin nói rõ thêm, NT Phan Trung Chánh nguyên là Cựu Trưởng Đoàn Giảng Sư HVCSQG (K1), rồi Liên Đoàn Trưởng LĐSV (K2 & K3), trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Ty CSQG Long Khánh rồi Trưởng Ty CSQG Quận 2-Sài Gòn cho đến ngày 30/4/1975.


(Tường trình của NĐT)


RIGHT.png
bottom of page