top of page
Banner edge

(Little Saigon): Chiều ngày 10/10/2022, một số bạn gồm có các Anh Nguyễn Hữu Thời, Nguyễn Vô Lượng, Huỳnh Vĩnh Hưng và Nhữ Đình Toán (hầu hết là K1-HVCSQG) đã đến thăm NT Phan Trung Chánh tại Pacific Haven Nursing Home Tp Garden Grove. Niên trưởng do tuổi già sức yếu đã bị té (ngã) tại nhà bị thương tại cột sống, sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện, nay được chuyển đến Nursing Home này để chờ hồi phục.


Xin nói rõ thêm, NT Phan Trung Chánh nguyên là Cựu Trưởng Đoàn Giảng Sư HVCSQG (K1), rồi Liên Đoàn Trưởng LĐSV (K2 & K3), trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Ty CSQG Long Khánh rồi Trưởng Ty CSQG Quận 2-Sài Gòn cho đến ngày 30/4/1975.


(Tường trình của NĐT)


CẢM NGHĨ CỦA MỘT SỐ CỰU SVSQ-HV KHI HAY TIN NT PHAN TRUNG CHÁNH Ở TRONG NURSING HOME:


- Nguyễn Đình Tâm (NY): Tình Thầy trò vẫn thắm thiết , các Bạn đã đén thăm NT Phan Trung CHánh, mong được đi cùng các Bạn đén thăm. NT bây giờ như chiếc lá vào thu, khi ở HVCSQG & Q2 , NT thật nhân hậu. NT từ PA qua CA không có dịp gặp lại.

Cám ơn các Bạn đã thăm NT,

Cầu chúc NT và các Bạn khỏe mạnh, an bình.

TAM -NGUYEN


- Lê Hữu Nghĩa (MN):

Ngậm ngùi một kiếp nhân sinh
Cũng là hình ảnh chúng mình tương lai
Dưới trăng bảo kiếm thôi mài
Quốc thù vị báo bạc phai mái đầu .
LHN


- Phan Quang Nghiệp (San Jose/CA):

NGÀY XƯA

Ngày xưa tuổi trẻ hy sinh

Quyết tâm xây dựng nước mình tương lai

Cao Nguyên Hoả Tuyến miệt mài

Hai mươi tuổi lẻ chưa phai tình đầu…..

Ngờ đâu ?

PQN


- Tống Phước Kiên (NC):

Thôi đừng nhìn lại làm chi

Để cho tủi hận sầu bi não nùng

Tiếc thương trang sử hào hùng

Một thời bảo quốc tan cùng nước non

RIGHT.png
bottom of page