top of page
Banner edge

Từ trần tại Việt Nam vì dịch bịnh Covid

(San   Jose): Chúng tôi vừa nhận được tin buồn: Bào huynh của Chị Phạm Minh Tâm, Hiền Thê của C/H Thái Văn Hòa (Phụ Tá Điều Hành Website Học Viện CSQG-VNCH – hocviencsqg-vnch.org) là Ông Giuse Phạm Hồng Thái vừa qua đời vì dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam ngày 27 tháng 9 năm 2021, hưởng   thọ 73 tuổi.


Chúng tôi, toàn thể Ban Cố Vấn, Ban Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kỹ Thuật Website HVCSQG-VNCH xin chân thành phân ưu cùng Anh Chị Hòa – Tâm và toàn thể tang quyến và nguyện cầu cho linh hồn Ông Giuse Phạm Hồng Thái sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.


RIGHT.png
bottom of page