top of page
Banner edge

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn từ Gia Đình Khóa 3 Học Viện CSQG: Cựu SVSQ Nguyễn Văn Hiền (sinh ngày 04/8/1945), Nguyên Cựu SVSQ K3-HVCSQG phục vụ tại Bộ Chỉ Huy CSQG Tỉnh Phú Bổn, vừa qua đời ngày 13 tháng 11 năm 2021, tại TP Sarasota, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, hưởng thọ 76 tuổi.


Trước tin buồn này, toàn thể Ban Điều Hành và Ban Kỹ Thuật trang nhà Học Viện CSQG-VNCH xin chân thành phân ưu củng Bà Quả Phụ Nguyễn văn Hiền, Nhũ danh Huỳnh Thị Hứa cùng toàn thể tang quyến và nguyện cầu cho linh hồn Chiến hữu K3 Nguyễn văn Hiền được đời đời an nghỉ trên Chốn Thiên Đàng.


RIGHT.png
bottom of page