top of page
Banner edge

TIN TỨC

TIN NỘI BỘ

TIN BUỒN
ÔNG PHẠM HỒNG THÁI, BÀO HUYNH Của HIỀN THÊ C/H THÁI VĂN HÒA
từ trần tại Việt Nam vì dịch bịnh Covid

(San   Jose): Chúng tôi vừa nhận được tin buồn: Bào huynh của Chị Phạm Minh   Tâm, Hiền Thê của C/H Thái Văn Hòa (Phụ Tá Điều Hành Website Học Viện   CSQG-VNCH – hocviencsqg-vnch.org) là Ông Giuse Phạm Hồng Thái vừa qua   đời vì dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam ngày 27 tháng 9 năm 2021, hưởng   thọ 73 tuổi.


Chúng  tôi, toàn thể Ban  Cố Vấn, Ban Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kỹ Thuật  Website HVCSQG-VNCH  xin chân thành phân ưu cùng Anh Chị Hòa – Tâm và  toàn thể tang quyến  và nguyện cầu cho linh hồn Ông Giuse Phạm Hồng Thái  sớm được hưởng Nhan  Thánh Chúa.

bottom of page